University of Twente   Universiteit Twente
Shell
ISPT Institute for Sustainable Process Technology
OMV Austria
Abbott
Demcon
LAB France
Brightlands
PREWIN Network
Future Carbon NL
Wavin
KLK Kolb Oleo
VNCI
Service-man
Onze missie

Let's future proof the industry!

Brusche Process Technology zoekt samen met haar relaties naar innovatieve oplossingen om procesinstallaties en productieomgevingen zo duurzaam, kosteneffectief, betrouwbaar, veilig en efficiënt mogelijk te maken. We werken oplossingsgericht en met korte lijnen.

We brengen onze expertise op het gebied van CO2-uitstoot, energieverbruik en -besparing in in onze oplossingen. We zijn vooruitstrevend als het gaat om het beheersen van alle milieuaspecten en -effecten. We willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

We zijn actief in ons netwerk om relaties te inspireren om versneld stappen te zetten op het gebied van afvangen en nuttig hergebruiken van CO2 en om op Europese schaal bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van bestaande technieken.
Daarmee willen we bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties.