Pilot & Demoplants

In de wereld van de procestechniek spelen pilot- en demoplants een cruciale rol.
De kleinschalige installaties helpen de onzekerheden en risico’s te verminderen die gepaard gaan met het opschalen van nieuwe technologie. Ze bieden een gecontroleerde omgeving voor experimenten en tests. Zo kan op kosteneffectieve manier de haalbaarheid van nieuwe processen en apparatuur worden onderzocht.

Project
De weg vrijmaken voor innovatie

Brusche Process Technology heeft de expertise en ervaring om u te helpen bij het ontwikkelen en bouwen van een pilot- of demoplant voor uw specifieke doelen.

 

Onze expertise omvat specialistische kennis over

  • CO2-afvang en -hergebruik;
  • liquefaction;
  • productie van hernieuwbare chemicaliën en synthetische brandstoffen en
  • productie van methanol.

Met focus op duurzaamheid en efficiëntie helpen wij onze relaties hun doelen te bereiken en tegelijkertijd hun impact op het milieu te minimaliseren.

CCUS specialisme

Er is dringende behoefte aan innovatieve technieken die bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering.

 

De ontwikkeling van nieuwe technologieën voor CO2-afvang, -gebruik en -opslag (CCUS) vereist uitgebreide tests en validering voordat zij op grote schaal kunnen worden toegepast. Pilot- en demoplants bieden een kans om deze technologieën te testen en te optimaliseren. Gelijktijdig bieden ze een platform om hun potentieel aan investeerders en klanten te tonen.

 

Project
Pilot plants versus demoplants

Pilot plants, ofwel proefinstallaties, zijn belangrijk om

  • de levensvatbaarheid van nieuwe processen of apparatuur te testen;
  • procesparameters te optimaliseren en
  • om potentiële technische uitdagingen te identificeren en op te lossen.

Zo leveren pilot plants waardevolle gegevens en inzichten om technologie te verfijnen en te verbeteren, voordat verder wordt opgeschaald.

 

Demoplants zijn groter dan pilot plants. Ze zijn bedoeld om de commerciële levensvatbaarheid van een nieuwe technologie aan te tonen en om de prestaties, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit van de technologie te valideren.

 

Met demoplants worden gewoonlijk verkoopbare producten geproduceerd. Daarmee zijn demoplants de laatste stap vóór een product commercieel en grootschalig op de markt wordt gebracht.