Procesoplossingen

Brusche procesoplossingen dragen bij aan operationele efficiëntie. Of het nu gaat over een volledig nieuw proces of het optimaliseren van een bestaand proces, in onze oplossingen brengen wij onze ervaring met de industrie en expertise op het gebied van CO2-uitstoot, energieverbruik en -besparing in.

Samen met u zoeken wij naar innovatieve oplossingen om procesinstallaties zo duurzaam, kosteneffectief, betrouwbaar, efficiënt en veilig mogelijk te maken. Wij zijn vooruitstrevend als het gaat om het beheersen van alle milieuaspecten en -effecten.

Wij kennen de specifieke normen en vereisten van de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie. U kunt rekenen op een proces dat conform deze normen en vereisten is ontworpen en geconstrueerd.

Project
Chemische industrie

Procesveiligheid is belangrijk in elke industrietak. In de chemische industrie geldt dit zeker. Bij het ontwikkelen van een procesinstallatie besteden wij veel aandacht aan veiligheid:

  • Potentieel gevaarlijke situaties kunnen wij al tijdens het ontwerpproces identificeren door het uitvoeren van een HAZOP (Hazard and Operability studie) studie. Daarmee identificeren we op systematische wijze potentiële gevaren en ongewenste situaties. Op basis van de resultaten van de studie kunnen passende maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken of te elimineren.
  • SIL (Safety Integrity Level) is een methode om het veiligheidsniveau van het gehele proces te beoordelen. Deze wordt bepaald door een risicoanalyse uit te voeren en vervolgens te bepalen welke veiligheidsinstrumentatie nodig is om de risico’s te verminderen tot een acceptabel niveau.

 

 

End-to-end oplossingen

De mogelijkheid end-to-end oplossingen te bieden, van ontwerpt tot implementatie en onderhoud, stelt ons in staat processen voor onze klanten te stroomlijnen. One geintegreerde aanpak bespaart tijd en middelen. Met focus op duurzaamheid en efficiëntie helpen wij onze relaties hun doelen te bereiken en tegelijkertijd hun impact op het milieu te minimaliseren.

Project
Farmaceutische industrie

In de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie is hygiëne cruciaal. Dat vertaalt zich in eisen aan het procesontwerp en de materialen waaruit de installatie wordt opgebouwd.  Voorbeelden zijn GAMP en Annex 15 – Qualification and Validation. Deze laatste richtlijn van de European Medicines Agency (EMA) biedt richtlijnen voor de kwalificatie en validatie van farmaceutische productieprocessen en -systemen, inclusief ontwerpverificatie en -validatie.

 

GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) is een richtlijn voor de validatie en het beheer van geautomatiseerde systemen in de farmaceutische industrie. Het biedt richtlijnen voor het ontwerpen, valideren en onderhouden van automatiseringssystemen om de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van farmaceutische processen te waarborgen.

Project
Voedingsmiddelenindustrie

Verschillende normen en richtlijnen behandelen de hygiënische aspecten van apparatuur in de voedingsmiddelenindustrie. Voorbeelden zijn de EHEDG-richtlijnen (European Hygienic Engineering & Design Group) en de 3-A Sanitary Standards.

 

HACCP-principes (Hazard Analysis and Critical Control Points) vormen geen ontwerprichtlijn op zich. Toch is  het een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces in de voedingsmiddelenindustrie. Het omvat het identificeren van gevaren, het vaststellen van kritische controlepunten en het implementeren van passende beheersmaatregelen om de voedselveiligheid te waarborgen.

 

Ook de IFS (International Featured Standards) en BRC (British Retail Consortium), die betrekking hebben op kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen, bevatten vereisten voor het ontwerp en de bouw van de productiefaciliteiten voor de voedingsmiddelenindustrie.